1. Здійснює розробку маркетингової політики.

2. Забезпечує участь відділів що знаходяться під безпосереднім керівництвом відповідно до перспективних і поточних планів  .

3. Координує діяльність всіх підрозділів по збору і аналізу комерційно-економічної інформації, створенню банку даних по маркетингу .

4. Організовує розробку стратегії проведення рекламних заходів в ЗМІ за допомогою медіа, зовнішньої, світлової, електронної, поштової реклами.

5. Готує пропозиції по формування торговельної марки і бренду компанії.

6. Здійснює процедури планерування і звітності відділу збуту і маркетингу.

7. Бере участь в проведенні атестації підрозділу.